Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Η αγωνία του Παπούλια


Του Λ. ΛΙΓΟΥΡΙΩΤΗ

Αγωνιά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας όχι μόνο για το πέρασμα της χώρας στην ανάπτυξη, αλλά και για την κατεύθυνση που θα έχει αυτή- και δεν χάνει ευκαιρία να το εκδηλώνει.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο κ Παπούλιας έχει επισημάνει ότι η έξοδος από την κρίση δεν γίνεται μόνο με περικοπές μισθών και συντάξεων , με υπερφορολόγηση της περιουσίας, της επιχειρηματικής δραστηριότητας και γενικά των εισοδημάτων διότι όλα αυτά,όπως έχει τονίσει <<εγκλωβίζουν την οικονομία στον φαύλο κύκλο της ύφεσης», πλήττονται ασθενέστερες τάξεις και επέρχεται αποδυνάμωση του Κοινωνικού Κράτους.
Όπως και δεν έχει χάσει ευκαιρία να παραινέσει ότι για να εξέλθουμε από την κρίση, για να έχουμε βιώσιμη δημοσιονομική εξυγίανση, έχουμε ζωτική ανάγκη από παράλληλες πολιτικές που θα είναι προσανατολισμένες στην ανάπτυξη, ώστε να παραχθεί πλούτος και να αποκλιμακωθεί η ανεργία.Μάλιστα έχει πει ότι η Ελλάδα έχει σημαντικές, λιμνάζουσες αναπτυξιακές δυνατότητες που πρέπει να αξιοποιηθούν με παραγωγικές επενδύσεις.

Τα καίρια ζητήματα μιας νέας αντζέντας

Στις «Πράσινες Πόλεις» εστιάζει φέτος η Παγκόσμια Ημέρα της Γης


Φέτος η Παγκόσμια Ημέρα της Γης - 22 Απριλίου - εστιάζει στις «Πράσινες Πόλεις» ως ιδιαίτερη περιβαλλοντική πρόκληση για την εποχή μας. Με δεδομένο ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι συγκεντρώνονται πια στις πόλεις και η απειλή για την κλιματική αλλαγή γίνεται πιο ξεκάθαρη, θεωρείται αναγκαία η προσπάθεια για τη δημιουργία βιώσιμων πόλεων.Ο στόχος της φετινής Ημέρας της Γης είναι να "πρασινίσουν" οι πόλεις μας και να βοηθήσουμε όλοι για ένα καθαρότερο και βιώσιμο μέλλον εστιάζοντας στη βιώσιμη τεχνολογία, στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των πολιτών, στους ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες. Η ενέργεια, τα πράσινα βιοκλιματικά κτίρια και οι μεταφορές αποτελούν τους τρεις βασικούς πυλώνες της παγκόσμιας αυτής προσπάθειας.Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται και για μας στη Λαμία είναι: Τί κάνουμε ή τί μπορούμε να κάνουμε για να απαντήσουμε στην παγκόσμια αυτή προσπάθεια. Τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι ως πολίτες, τί κάνει ή τί μπορεί να κάνει ο Δήμος.Σε ό,τι αφορά στην ενέργεια, ο πρώτος και άμεσος στόχος πρέπει να είναι η εξοικονόμηση και η μη σπατάλη ενέργειας κάνοντας ειδική καμπάνια γι’ αυτό. Ο ίδιος ο Δήμος,

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21-4-2014ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΗ Δημοτική Κίνηση «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» σας καλεί στην ανοικτή συγκέντρωση που θα γίνει την

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 στις 7μμ

Στο «ΚΑΦΦΕΝΕΙΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ»

ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ με θέμα:

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Πως θα διανεμηθεί και πως θα καταβληθεί το κοινωνικό μέρισμαΑριθ. Δ12 1063601 ΕΞ 2014 – ΦΕΚ Β 960 – 16.04.2014

Διανομή κοινωνικού μερίσματος.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Καθορίζουμε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, το ύψος του διανεμόμενου κοινωνικού μερίσματος ανά δικαιούχο, τις κατηγορίες των δικαιούχων, τις προϋποθέσεις, τον φορέα, τη διαδικασία, το χρόνο και τρόπο καταβολής, το χρόνο και τρόπο ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της υποπαραγράφου Α.1, της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 που αφορά στη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια – διανεμόμενο ποσό ανά δικαιούχο

1. Καταβάλλεται εφάπαξ κοινωνικό μέρισμα, για τη στήριξη των πολιτών και οικογενειών με χαμηλό συνολικό ετήσιο εισόδημα και ακίνητη περιουσία μικρής αξίας, με βάση τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

Α) Το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό ή οικογενειακό, εισόδημα των δικαιούχων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην κατωτέρω κλίμακα.

Για τον προσδιορισμό του ορίου εισοδήματος, ορίζεται ως βασικό όριο εισοδήματος το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, με βάση το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 που αφορούν τόσο τον δικαιούχο όσο και τα προστατευόμενα τέκνα ή τα πρόσωπα που φιλοξενεί. Το βασικό όριο εισοδήματος προσαυξάνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, υπολογιζόμενο ως το γινόμενο του βασικού ορίου επί την οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας.

Ως οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο αιτών / η αιτούσα έχει στάθμιση ένα (1), ο/η σύζυγος καθώς και κάθε φιλοξενούμενος ενήλικας έχει στάθμιση ένα τρίτο (1/3) και κάθε προστατευόμενο τέκνο ή φιλοξενούμενος ανήλικος έχει στάθμιση ένα έκτο (1/6). Ειδικότερα:

i) Προκειμένου για μονογονεϊκές οικογένειες, η οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται για το πρώτο προστατευόμενο τέκνο σε ένα τρίτο (1/3).

ii) Προκειμένου για δικαιούχο / οικογένεια με ένα τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, η ανωτέρω οριζόμενη αντίστοιχη με την κατηγορία τους οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας προσαυξάνεται κατά ένα έκτο (1/6).

Για τον προσδιορισμό των προστατευόμενων τέκνων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151).

Κλίμακα υπολογισμού του κοινωνικού μερίσματος:

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗ ΣΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

17/4/2014Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΣΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Στα Γιαννιτσά και στην Κατερίνη θα μεταβεί την Τρίτη 22 Απριλίου 2014 ο Πρόεδρος του κόμματος ΠΑΤΡΙ.Δ.Α. και υποψήφιος ευρωβουλευτής Παναγιώτης Ψωμιάδης στο πλαίσιο των προεκλογικών του περιοδειών.

Συγκεκριμένα, στις 10:30 το πρωί ο Παναγιώτης Ψωμιάδης θα βρίσκεται στα Γιαννιτσά όπου θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα Πληροφόρησης του Δήμου Πέλλας.

Στις 13:00 το μεσημέρι ο Παναγιώτης Ψωμιάδης θα βρίσκεται στην Κατερίνη, όπου και θα δώσει συνέντευξη Τύπου στους εκπροσώπους των τοπικών ΜΜΕ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

Π. ΨΩΜΙΑΔΗΣ: ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

17/4/2014Π. ΨΩΜΙΑΔΗΣ: «ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»Συνεχίζοντας την περιοδεία του στη Θράκη ο Πρόεδρος του κόμματος ΠΑΤΡΙ.Δ.Α. και υποψήφιος Ευρωβουλευτής κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, επισκέφθηκε σήμερα (Πέμπτη 17/04/2014) την Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη.

Απευθυνόμενος σε εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Κομοτηνής τόνισε ότι «οι Έλληνες Ευρωβουλευτές πρέπει να έχουν δυναμική παρουσία και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει χώρος για κομματικούς τουρίστες».

Ερωτώμενος σχετικά με τη συμμετοχή του κόμματος DEB στις ευρωεκλογές του Μαΐου ξεκαθάρισε: «Σεβόμαστε απόλυτα τη Μουσουλμανική μειονότητα. Είναι Έλληνες, είναι αδέλφια μας. Από εκεί και πέρα κάθε κόμμα που συμμετέχει σε μια εκλογική αναμέτρηση πρέπει να σέβεται απόλυτα το σύνταγμα και τους νόμους του ελληνικού κράτους». Ακόμη εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην παραίτηση του από τη Ν.Δ. και στη συνέχεια επισκέφθηκε το κέντρο της πόλης όπου συνομίλησε με κατοίκους.

Από την Αλεξανδρούπολη, τελευταίο σταθμό της περιοδείας του στη Θράκη, ο κ. Ψωμιάδης επισήμανε πως όλοι όσοι βρίσκονται στην Ένωση για την ΠΑΤΡΙ.Δ.Α. και το λαό ανήκουν στη μεγάλη κεντροδεξιά του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμανλή, ενώ μιλώντας για τη Ν.Δ. και το ενδεχόμενο αλλαγής της ονομασίας της σε Νέα Ελλάδα σημείωσε με νόημα πως: «Με αλλαγές ονομάτων και σβησίματα πυρσών, κανείς δεν κέρδισε».

Άγρια δολοφονία στις φυλακές Αγίου ΣτεφάνουΆγριο έγκλημα συνέβη σήμερα το πρωί στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, όταν ένας Αλβανός κρατούμενος τραυμάτισε θανάσιμα έναν άλλον ομοεθνή - συγκρατούμενό του...

Για το εν λόγω περιστατικό, πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση από αρμόδιο εισαγγελέα διέταξε ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής

Πολιτικής του υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρίνος Σκανδάμης.
Η υπόθεση εκτυλίχθηκε, ως εξής: Οι δύο Αλβανοί υπήκοοι για άγνωστη, μέχρι στιγμής αιτία, συνεπλάκησαν σε κοινόχρηστο χώρο των φυλακών.

Ε.Α.Β. ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣΕΡΩΤΗΣΗΠρος τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Η κυβέρνηση Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ και η διοίκηση της ΕΑΒ, αντί να προβούν στις, αναγκαίες για την ανάπτυξη της ΕΑΒ, προσλήψεις, όπως είχαν υποσχεθεί, προχώρησαν σε ένα «Οργανόγραμμα-βόλεμα των ημετέρων» 

Σαφή απόδειξη, σύμφωνα με καταγγελιες των εργαζομένων της ΕΑΒ, ότι συνεχίζεται η πορεία απαξίωσης της Εταιρείας οπως και των άλλων επιχειρήσεων του ευρύτερου δημοσίου τομέα με ευθύνη της δικομματικής κυβέρνησης, αποτελεί η απόφαση της Διοίκησης να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός δυσανάλογου σε σχέση με το προσωπικό οργανογράμματος, αδιαφορώντας ταυτόχρονα για τα πραγματικά προβλήματα της Εταιρείας. Τέτοιο ογκοδέστατο οργανόγραμμα δεν διέθετε η εταιρεία ακόμα και όταν απασχολούσε διπλάσιους εργαζόμενους.

Οι εναπομείναντες εργαζόμενοι της ΕΑΒ εργάζονται με αυτοθυσία προκειμένου να βοηθήσουν την παραπαίουσα ένεκα της διαχρονικής κακοδιαχείρισης Εταιρία, παραβλέποντας το γεγονός της τεράστιας –άνω του 60%- μείωσης των πραγματικών τους αποδοχών. Καλούνται τώρα να δουλέψουν για να συντηρήσουν αυτό το υπέρογκο στελεχιακό δυναμικό και τα προνόμια τους, όπως π.χ. έξοδα μετακίνησης των στελεχών με ΙΧ αυτοκίνητο (500.000 € για το 2013) κ.α.

Πριν από λίγους μήνες όταν και ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Διοίκηση, δια στόματος του Προέδρου και Διευθύνοντος συμβούλου, μίλαγε για τα περί νέας εποχής(!!!) καλώντας ταυτόχρονα τους εργαζόμενους σε συνεργασία, ώστε με τις προτάσεις τους να συμβάλλουν, στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού και προπάντων αποτελεσματικού επιχειρηματικού σχεδιασμού.

Συνεργασία την οποία δεν έδειξε η διοίκηση στις καταγγελίες του σωματείου ότι η ΕΑΒ λυμαίνεται από εργολαβικές εταιρείες ξοδεύοντας υπέρογκα ποσά σε εταιρείες ενοικίασης προσωπικού, χωρίς ουσιαστικό αποδοτικό αποτέλεσμα, γεγονός άλλωστε που έχουμε αναδείξει σαν ΣΥΡΙΖΑ σε προηγούμενες Ερωτήσεις. 

Η Διοίκηση της ΕΑΒ αντι να προχωρήσει στην εκπόνηση ενός λειτουργικού, ολιγομελούς και προπάντων αξιοκρατικού οργανογράμματος, αναδεικνύοντας παράλληλα μια αντικειμενική διαδικασία στελέχωσης, με το οργανόγραμμα που εκπόνησε, όχι μόνο στέλνει μήνυμα απαλλαγής ευθυνών όλων των προηγούμενων διοικητικών ατασθαλιών, αλλά αντίθετα επιβραβεύει ουσιαστικά το προσωπικό του κομματικού, συνδικαλιστικού και κυβερνητικού μηχανισμού.

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν απογοήτευση στο προσωπικό με αποτέλεσμα η ΕΑΒ να αιμορραγεί από αποχωρήσεις και μεταναστεύσεις του πιο δυναμικού, νεανικού και ταυτόχρονα έμπειρου τεχνικού προσωπικού, που αναγκάζεται σε αναζήτηση καλύτερης τύχης σε άλλες χώρες.

Σύμφωνα με το οργανόγραμμα του 2011, οι θέσεις στελεχών σε σύνολο 1900 εργαζομένων ήταν: 6 θέσεις Γενικού Διευθυντή, 28 θέσεις Διευθυντή και 66 θέσεις προϊσταμένου Τομέα.

Σήμερα σε σύνολο 1350 εργαζομένων, το νέο οργανόγραμμα αποτελείται από 8 Γενικές Διευθύνσεις, 28 Διευθύνσεις, 2 Υποδιευθύνσεις, 63 Τομείς και σε πολλές απ’ αυτές χωρίς υφισταμένους, ή ουσιαστικό αντικείμενο. Σημειώνουμε δε, ότι οι παραπάνω θέσεις ευθύνης, ήταν ήδη από το 2011 υπεράριθμες, ως αποτέλεσμα της εναλλαγής των κομμάτων εξουσίας στην διακυβέρνηση της Χώρας και του βολέματος των «δικών μας παιδιών» σε θέσεις ευθύνης, κρατώντας παράλληλα και την προηγούμενη στελέχωση στο «ψυγείο». 

Αυτή η φάμπρικα προσχηματικών Διευθύνσεων και Τομεαρχιών, των προηγουμένων ετών, εξηγεί γιατί το σημερινό στελεχιακό δυναμικό διατηρείται ίδιο σε όγκο παρότι το προσωπικό έχει υποστεί δραματική συρρίκνωση.

Η όποια μείωση έχει σημειωθεί συνολικά στο οργανόγραμμα (240 θέσεις σήμερα έναντι 280 το 2011), παρατηρείται μόνο σε Προϊσταμένους Συνεργείων/Υπηρεσιών και Υπευθύνων Δραστηριότητας, διαμορφώνοντας μια κατάσταση την οποία οι εργαζόμενοι περιγράφουν χαρακτηριστικά ως ανάποδη πυραμίδα.

Σκοπός του νέου οργανογράμματος, στο μεγαλύτερο μέρος του, ήταν για μια ακόμα φορά το κατά παραγγελία «βόλεμα των ημετέρων».Ενδεικτικά ακραία παραδείγματα δημιουργίας άσκοπων οργανικών θέσεων και αναξιοκρατικών στελεχώσεων, σύμφωνα με τις καταγγελίες των εργαζομένων ειναι: 1. Δημιουργείται νέα Γενική Δ/νση Συμβάσεων, η οποία αναφέρεται στην Γενική Δ/νση Υποστήριξης, ενώ υφίσταται ακόμα η θεσπισμένη με προηγούμενο οργανόγραμμα Διεύθυνση Συμβάσεων, η οποία αναφέρεται στην Γενική Δ/νση Εμπορικού.

2. Δημιουργείται νέα Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, με ταυτόχρονη δημιουργία Τομέα Χρηματο-οικονομικής διαχείρισης που αναφέρεται στηνΔ/νση Λογιστηρίου.

3. Δημιουργούνται 2 νέες θέσεις Αναπληρωματικών Δ/ντών, στην Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εφοδιαστικής αλυσίδας, χωρίς να απαιτούνται.

4. Υπάλληλος που προσλήφθηκε με 3ετή Σύμβαση και έχοντας διανύσει το ήμισυ του χρονικού διαστήματος αυτής, αναβαθμίζεται σε Αναπληρωτή Γενικό Δ/ντή στην Γενική Δ/νση Εμπορικού.

5. Στην Δ/νση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Πόρων, δημιουργείται ο Τομέας Διαχείρισης Πόρων και υπεργολαβιών ενώ ήδη υπάρχει ο Τομέας Προγραμματισμού Πόρων και υπεργολαβιών.

6. Δημιουργείται νέα Δ/νση Οργάνωσης Παραγωγής, που έχει επανδρωθεί με ένα Δ/ντή, τρείς Τομεάρχες και ένα υφιστάμενο.Επειδή αυτό που χρειάζεται η ΕΑΒ, είναι προσλήψεις τακτικού προσωπικού, για να στελεχώσει τις γραμμές παραγωγής και όχι αύξηση των στελεχών.Επειδή η προσφορά εργασίας του εναπομείναντος προσωπικού δεν επαρκεί να καλυψει τις μεγάλες και κατεπείγουσες ανάγκες της.Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

11/4/2014

Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,Για όλη την πολιτική δράση του Προέδρου του κόμματος ΠΑΤΡΙ.Δ.Α. και υποψήφιου ευρωβουλευτή Παναγιώτη Ψωμιάδη -περιλαμβανομένης και της ομιλίας του στο ξενοδοχείο ElectraPalace στις 10/4 όπου ανακοινώθηκε η ίδρυση του κόμματος- μπορείτε να ενημερώνεστε στο sitewww.panagiotispsomiadis.gr και στο facebookΠαναγιώτης Ψωμιάδης.

Για διευκόλυνση σας, στις παραπάνω διευθύνσεις υπάρχουν και σχετικά videoαπό τις πρόσφατες πολιτικές εκδηλώσεις του Παναγιώτη Ψωμιάδη.

Επικοινωνία με τον Παναγιώτη Ψωμιάδη στα τηλέφωνα 2310 220144 και 2310220188.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Τ.Α.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Άμφισσα 11/04/2014 

Αρ. πρωτοκόλλου : 95 
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Τ.Α. Ενόψει των επερχόμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών του Μαΐου , και λαμβάνοντας υπόψη την διαμορφούμενη κατάσταση των μέχρι τώρα ανακοινώσιμων δημοτικών συνδυασμών - παρατάξεων και των θέσεων αυτών για την διεκδίκηση των Δήμων Δελφών και Λιδορικίου, καθώς και την αδυναμία δημιουργίας αυτόνομου – αυτεξούσιου δημοτικού συνδυασμού των ΑΝ.ΕΛ. στην Φωκίδα, ως επίσης και της ανεπιτυχούς προσπάθειας μας για εύρεση χρυσών τομών ώστε να επιτευχθεί η συνεργασία μας με δημοτικές παρατάξεις για κοινή κάθοδο στις εκλογές της Τ.Α, οι ΑΝ.ΕΛ. Φωκίδας προβαίνουμε στην ακόλουθη ανακοίνωση.

Διαπίστευση για τον Ημι-Μαραθώνιο


ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επειδή ο προεκλογικός αγώνας για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πρέπει να γίνει με δίκαιους, ισότιμους και πολιτικούς όρους, ζητώ δημοσίως από τους τρεις Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες μου, κ.κ. Σανίδα Ηλία, Βουρδάνο Δημήτρη και την κα Παπαθωμά Φανή, να παραιτηθούν από το αξίωμα του Αντιπεριφερειάρχη. Και τούτο γιατί έχουν κάνει ήδη τις δικές τους επιλογές και συμμετέχουν στον προεκλογικό αγώνα ως υποψήφιοι συγκεκριμένου συνδυασμού. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΑΚΟΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1974


Λιβαδειά 11-04-2014

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Άλλη μία διάκριση του Ομίλου μας, στον 57ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΔΡΑΜΑΣ, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Απριλίου 2014.

Ο αθλητής ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΣ, με χρόνο 3 ώρες & 8 λεπτά, τερμάτισε στην 3η θέση στην κατηγορία 40 έως 50 ετών.

Στον ίδιο αγώνα ο ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΜΑΚΗΣ, τερμάτισε με χρόνο 3 ώρες και 28 λεπτά

Ο Σωκράτης πέθανε…Ο Μάρξ πέθανε…
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ. ΔΕΛΦΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-4-2014Ο Σωκράτης πέθανε…Ο Μάρξ πέθανε… 

και τώρα τελευταία πολλοί Δήμαρχοι και Αυτοδιοικητικοί δεν αισθάνονται πολύ καλά…

Δελτίο τύπου 12- 4 -2014Το δημοτικό συμβούλιο της Παρασκευής 11-4-2014, ξεκίνησε με την ανάγνωση από τον πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου κ. Μαρούτσο, του από 11-4-2014 δελτίου τύπου των ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ, καθώς και της επιστολής του δημοτικού συμβούλου και υποψήφιου δημάρχου Π. ΜΕΓΚΟΥ. Αμφότερα τα κείμενα αναφέρονταν διεξοδικά και εμπεριστατωμένα, στα συμβάντα, την διαδικασία και τις εξελίξεις περί την απόφαση να τεθεί σε αργία ο δήμαρχος Δελφών. (Τα κείμενα βρίσκονται και στην ιστοσελίδα μας).

Ο κ. Φουσέκης φυσικά δεν παρέστη στο δημοτικό συμβούλιο, αφού δήλωσε ξαφνικά ασθενής. Από νωρίς κυκλοφορούσε σαν είδηση –χωρίς ανάλογη επιβεβαίωση- ότι είχε δώσει την παραίτηση του. Προφανώς, εφόσον αυτό συμβαίνει, θα επιβεβαιωθεί την Μ. Δευτέρα καθώς επ ουδενί θα ήθελε ο κ. Φουσέκης και οι συν αυτώ να αποδειχθεί ότι είναι η πίεση των ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΑΝ ΣΕ ΑΤΑΚΤΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ, διασπώντας τον προστατευτικό «κύκλο με την κιμωλία» που τον περιβάλλει τόσα χρόνια. 

<Φωτιστείτε>> με την ΦΛΟΓΑ! Νυχτερινός δρόμος στην Αθήνα-Λαμπάδες παντού!


ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΑΚΑΣ


<<Φωτιστείτε>> με την ΦΛΟΓΑ! Νυχτερινός δρόμος στην Αθήνα-Λαμπάδες παντού!

Ελάτε σήμερα το απόγευμα (Σάββατο) στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στο νυχτερινό δρόμο που οργανώνει η Energizer Hellas για τη ΦΛΟΓΑ-θα βρείτε εκεί - και όχι μόνο!-και Πασχαλινές λαμπάδες για δώρο στα παιδιά!

Σε μια μεγάλη γιορτή, 5.000 δρομείς φίλοι της ΦΛΟΓΑΣ, θα δηλώσουν την αγάπη τους δίπλα στα παιδιά που αγωνίζονται για τη ζωή τους. Η συμμετοχή τους, εκτός από την αίσθηση που θα δώσει σε γονείς και παιδιά ότι στον αγώνα που καλούνται να δώσουν με τον καρκίνο δεν είναι μόνοι, μεταφράζεται σε πετρέλαιο, ρεύμα, αναλώσιμα, τρόφιμα και τόσα άλλα για τη λειτουργία του Σπιτιού των Παιδιών μας, αφού τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν από την Energizer Hellas στη ΦΛΟΓΑ.

Εκεί, στο περίπτερο της ΦΛΟΓΑΣ, μπορείτε να προμηθευτείτε τις Πασχαλινές Λαμπάδες που έφτιαξαν για σας γονείς και παιδιά της ΦΛΟΓΑΣ.

Επίσης Λαμπάδες της ΦΛΟΓΑΣ μπορείτε να βρείτε σήμερα και αύριο, στο περίπτερο της ΦΛΟΓΑΣ στη 4η Έκθεση Κλασικών Οχημάτων στο Ολυμπιακό Κέντρο Tae Kwon Do, στο Φάληρο.
Αλλά και όλες τις μέρες και όλες τις ώρες στο ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ(ΑΙΓΙΟΥ 6 - 8 ΣΤΟ ΓΟΥΔΗ).